Den årlige generalforsamling er andelsforeningens højeste myndighed. Det er her vigtige ændringer og forslag bliver sat til afstemning. Revisoren fremlægger regnskabet for det forgangne år  og budgetforslaget for det indeværende år, og begge dele bliver godkendt – eller forkastet – på generalforsamlingen. Dermed foregår også fastlæggelsen af huslejen på generalforsamlingen. Også valg af bestyrelse finder sted ved denne lejlighed. Derfor siger det sig selv, at det er vigtigt, at man møder op på den årlige generalforsamling og giver sin mening til kende eller afgiver fuldmagt.

Herunder links til referaterne af de sidste ordinære generalforsamlinger og af den ekstraordinære generalforsamling afholdt 24. juni 2017

underskrevet referat fra generalforsamling 19.4.2023

referat af generalforsamling 21. april 2022 underskrevet

referat fra ordinær generalforsamling 17. juni 2021

bestyrelsens beretning 2021

referat af generalforsamling 30. juni 2020

referat ekstraordinær generalfors. 2. oktober 2019 1

referat af generalforsamling 23. april 2019, underskrevet

generalforsamling  18.4.2018

referat af ekstraordinær generalforsamling 14.6.2017