Foreningen har en god økonomi. Vi har to lån hos Realkredit Danmark:

Et afdragsfrit F 10 lån på 9.813.000 kr. med en rente på 2%.

Et lån på 9.464.000 kr. også med en rente på 2%. På det lån betaler vi afdrag.

De to lån tilsammen betyder, at vi regner med at kunne holde den månedlige husleje på 4735 kr. frem til og med 2026.

Klik på linkene herunder for at se regnskabet (årsrapporten) for 2018, budgettet for 2019 og driftoversigt 2017 – 2026. I regnskabet fremgår andelsprisen samt foreningens nøgleoplysninger.

Budgetforslag 2019

Regnskab 2018

driftsoversigt 2017-2026