Arealet langs åen er udlagt som naturområde og skal bevares som sådan. Derfor har foreningen fået lavet en plejeplan for arealet:

Plejeplan_revideret(1)

Plejeplan_revideret 2022

Foreningen har i 2020 og 2022 lavet en vedligeholdelsesplaner, der supplerer bygherrens anbefalinger og beskrivelse af andelshaverens løbende vedligeholdelse af boligen.

VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2022-GF

vedligeholdelsesplan 2020 – 2024

Bygherrens anbefalinger: Fiskbæk vedligeholdelsesplan-0001

Tjekliste vedrørende indvendig vedligeholdelse