Kaotisk begyndelse

Andelsboligforeningen Fiskbæk blev stiftet i 2002 og blev taget i brug i løbet af 2003, efterhånden som byggeriet blev færdigt. Der var forskellige problemer i forbindelse med byggeriet, bl.a.. var færdiggørelsen stærkt forsinket, så de første andelshavere måtte flytte ind, mens området stadig var temmelig kaotisk, hvad billederne herunder kan give en fornemmelse af.

Problemerne blev dog løst lidt efter lidt, og som helhed har foreningen fungeret godt fra starten, og de skiftende bestyrelser har løst opgaverne og udfordringerne på god og ansvarlig vis, således at vi i dag har en vel vedligeholdt forening, både hvad angår bygningerne og fællesarealerne.

Fiskbæk 03  2 320Fiskbæk 03 1 350