Klikker du på underpunkterne, vil du finde relevante oplysninger omkring foreningen – om vedtægter, husorden, referater af bestyrelsesmøder og om økonomi.

Foreningen har en god økonomi. Vi har to lån hos Realkredit Danmark:

Et afdragsfrit F 10 lån på 9.813.000 kr. med en rente på 2%.

Et lån på 9.464.000 kr. også med en rente på 2%. På det lån betaler vi afdrag.

De to lån tilsammen betyder, at vi regner med at kunne holde den månedlige husleje på 4.735 kr. frem til og med 2026. Andelsværdien pr andel er fra april 2018 576.594 kr.

Hvert år lægges et beløb til side til vedligeholdelse, og med udgangen af 2018 vil vi have en opsparing på mindst 500.000 kr.