Fællesarrangementer

I Andelsboligforeningen Fiskbæk er der året igennem forskellige fællesarrangementer med god tilslutning. F.eks. fejrer vi forårets komme med en lille sammenkomst – måske i drivhuset, hvis vejret ikke er til det fri. Derudover har vi henover sommeren forskellige sammenkomster med fællesspisning f.eks. til Skt.Hans. Billedet herunder er fra en sammenkomst i drivhuset.

IMG_7993

Haven

Den fælles have holder vi sammen.

Der er 2 fælles og obligatoriske havedag om året; den ene om foråret, den anden i efteråret. Her vedligeholder vi bygninger og haven: Vi luger, renser, maler, klipper, og hvad der ellers måtte være af forskellige gøremål, der kan bidrage til at holde foreningens ejendom og udendørs arealer i pæn og velholdt stand. Ved selv at udføre arbejdet i hyggeligt fællesskab i stedet for at købe os til det, bidrager vi samtidig til at holde huslejen nede. Arbejdsdagen afsluttes med fælles hygge og samvær. Hvis man er forhindret, kan man påtage sig et stykke arbejde en anden dag. Og hvis man f.eks. på grund af alder eller sygdom ikke kan bidrage, indbetaler man i stedet for 500 kr. til kassereren pr dag.

Bestyrelsen påser, at foreningens fællesområder og bygninger bliver vedligeholdt året igennem under inddragelse af den nødvendige arbejdskraft blandt andelshaverne. Nogle af andelshaverne har påtaget sig løbende opgaver, som f.eks. at stå for redskabshus og maskinpark, glæsslåning, renholdelse af affaldscontainere osv. Ud over de faste opgaver indkalder bestyrelsen til havedage efter behov, hvor de, der har lyst og kan, arbejder et par timer med, hvad der nu trænger til at blive gjort – evt. afsluttet med fælles kaffe. Hidtil har der ikke været problemer med at få beboerne til at møde op i tilstrækkeligt omfang.

Gløgg

I december måned plejer vi at ønske hinanden glædelig jul med en eftermiddag med gløgg og æbleskiver. Det foregår indendørs hos en af andelshaverne. Med lidt god vilje kan vi være i et af etplanshusenes store stue.

Godt fællesskab

Der er almindeligvis god tilslutning til fællesarrangementerne, men ikke  alle har lyst eller kræfter til at være med, og heldigvis fungerer det lille “landsbyfællesskab” så godt, så også de, der ikke deltager, er omfattet af den hjælpsomhed og opmærksomhed, som hører med til det gode fællesskab.