Velkommen til Andelsboligforeningen Fiskbæks hjemmeside!

Andelsboligforeningen Fiskbæks adresse er:

Nyvej 28-66, 8340 Malling, e-mail: info@fiskbaekmalling.dk

Foreningen består af 20 andele spredt rundt i et kuperet terræn. Mod syd på foreningens areal løber en rislende bæk omkranset af høje træer. Et herligt naturområde med et rigt fugleliv til megen glæde for store og små.

I det hele taget råder foreningen over et usædvanlig stort og dejligt fællesområde med plæner, blomsterbede og en lille frugthave med masser af æbler og forhåbentlig med tiden pærer.  Der er et godt fællesskab, som dog ikke forpligter mere, end man har lyst til.

Du kan finde relevante oplysninger om foreningen – om økonomi, vedtægter, praktiske forhold etc. ved at klikke på menupunkterne i bjælken foroven.

Du kan også få oplysninger ved at ringe eller skrive til foreningens formand:

Karen Greve, Nyvej 56, 8340 Malling, tlf. 30 29 52 89, eller foreningens e-mail: info@fiskbaekmalling.dk

Foreningen er medlem af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, ABF, som kan rådgive omkring økonomiske, juridiske, forsikringsmæssige og andre spørgsmål. Man kan gå ind på hjemmesiden og finde standarddokumenter og meget andet:

http://www.abf-rep.dk/

Man kan også skrive, vores medlemsnummer er 3781, men reglen er, at kontakten skal gå gennem bestyrelsen, idet det ikke er den enkelte andelshaver, der er medlem, men foreningen som sådan.

abf@abf-rep.dk