Arbejdsdag

Som andelshaver er man blevet medlem af en forening, og det medfører visse forpligtelser. Alle må efter evne bidrage til det fælles arbejde, der er nødvendigt, hvis man vil holde foreningens ejendom i god og velholdt stand. Derfor arrangeres der 2 årlige arbejdsdage; den ene om foråret, den anden i efteråret. Ved den lejlighed udfører man i fællesskab forskellige arbejds- og vedligeholdelsesopgaver.

Heldigvis er der altid fin tilslutning til arbejdsdagen, og der er en god stemning dagen igennem og ved den fælles afslutning.

Hvis man på grund af alder eller sygdom ikke er i stand til deltage i arbejdsdagen, betaler man 500 kr. til foreningen..

Den daglige vedligeholdelse

Året igennem er der opgaver, der skal udføres f.eks. græsslåning og almindelig vedligeholdelse af beplantningen på fællesarealerne, og der skal holdes øje med murværk, tag, kloak og hvad der ellers måtte være på bygningerne og i området i det hele taget. Nogle af andelshaverne har påtaget sig løbende opgaver, såsom græsslåning. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at tingene bliver gjort, og at der bliver indkaldt arbejdskraft i fornødent omfang til de opgaver, der året igennem skal udføres, så foreningens ejendom kan blive ved med at fremstå velholdt. Det holder fællesudgifterne – og dermed huslejen – nede, idet vi så ikke behøver at betale os fra de praktiske opgaver, der ikke kræver egentlig håndværksmæssig kunnen. Haveudvalget sørger også for at tilkalde håndværkere, når det er nødvendigt.

Der er lavet en plan for vedligeholdelse af haven:

Vedligeholdelses- og arbejdsplan