Ved køb og salg af andele er der brug for en række dokumenter.

Salg

Hvis du skal sælge din andel, kan du hente en fremgangsmåde her:

overdragelsesprocedure marts 2016

Der er udarbejdet en tjekliste, som vi følger under det eftersyn af boligen, som finder sted, når en andel er sat til salg.

Tjekliste ved fraflytning fra Fiskbæk Andelsboligforening 1. februar 2019

En andel kan sælges gennem en ejendomsmægler, men man kan også selv stå for salget. Bestyrelsen hjælper med at fremskaffe de nødvendige papirer og bruger ABF’s standardsalgsaftale:

ABF’salgsaftale

Køb

Hvis du påtænker at købe en andel i Fiskbæk har du brug for en række dokumenter, som du til dels vil kunne finde under menupunktet “Dokumenter”:

Foreningens vedtægter, Husorden og velkomstbrochure, seneste årsrapport og budget, referat af seneste ordinære generalforsamling.

Nogle vigtige dokumenter i forbindelse med køb/salg

Vurderingsrapport Nyvej 28-66 2018

nøgleoplysning 2017